Äldre versioner av Svebys material

Svebys material uppdaterades och harmoniserades under 2012 och kom ut i en enad version 1.0 den 10 oktober 2012.  En mindre revidering av Brukarindata kontor genomfördes i juni 2013, vilket resulterade i Brukarindata kontor version 1.1. Här finner du de äldre rapporterna samt en sammanställning över gällande dokument och revideringshistorik.

Förteckning över gällande versioner och revideringshistorik:

Gällande versioner och revideringshistorik fr 2020

Gällande versioner och revideringshistorik fr 2013

Äldre rapporter:

Klimatdata DVUT SvebySMHI 1981-2010

Rapport klimatdata DVUT SvebySMHI 1981-2010

Klimatdatafiler SvebySMHI 1981-2010

Rapport klimatdatafiler för Sveriges kommuner

Rapport klimatfiler LÅGAN

Verifieringsmall – excelverktyg 2012

Checklista beställare version 2.0, 2021-02-05

Handledning Mätföreskrifter_version_1.0, 2012-10-01

Mätföreskrifter_version_1.0, 2012-10-01

Energiprestandaanalys_version_1.0, 2012-10-01

Brukarindata kontor version 1.0

Byggnaders Energianvändning – Ordlista, 2009-04-07

Brukarindata för energiberäkningar i bostäder, 2009-04-14

Brukarindata för energiberäkningar i kontor – vägledning, 2009-04-27

Särskilda mätföreskrifter för energikrav 2009, 2009-04-14

Verifiering av byggnaders energiprestanda genom mätning – Handledning, 2009-14-15

Energiverifikat 09 – uppföljning av energikrav under byggprocessen, 2009-12-31

Energiprestandaanalys 10 – avvikelser som kan härledas till brukare, verksamhet eller ökat kylbehov, 2010-10-28

Energianvisningar – excelverktyg, 2011-06-13

Kommentarer inaktiverade.