Krav

BBR:s krav på byggnaders energianvändning och uppföljning av densamma ställer krav på beställare såväl som utförare i byggprocessen. För att underlätta för båda parter har Sveby tillsammans med BKK tagit fram ett avtalsdokument som reglerar vilken energianvändning som ska gälla för byggnaden och vilka förutsättningar som ska gälla för avtalets uppfyllande. Tillsammans med Svebys övriga material blir avtalet en trygghet för båda parter, både över vilka krav som gäller och över vilka korrektioner som kan göras av den uppmätta energianvändningen i ett uppföljningsskede. Dessutom regleras vilka konsekvenser ett icke uppfyllt energikrav får med avseende på ansvarsbörda och ersättning.

Sveby Energiavtal 12 laddar du hem gratis här.

För att underlätta kravställandeprocessen för beställare har Sveby tagit fram en Checklista med tips på vad man bör tänka på när man ställer energikrav, utvärderar anbud, skriver avtal och följer upp energiprestandan. Den innehåller också en praktisk checklista för avstämning att alla detaljer i kravställandet beaktats.

Sveby Checklista Beställare laddar du hem gratis här, den skrivs med fördel ut i A5-häftesformat.

Kommentarer inaktiverade.