Handledning

I takt med det växande materialet Sveby producerat växte också behovet av en samordnad handledning till hur materialet ska användas och i vilka skeden de olika hjälpmedlen hör hemma. Handledningen beskriver hur Svebys rapporter och verktyg ska användas och samverkar. Den ger också en överblick om vad som är viktigt att tänka på i olika skeden. Ladda ner Svebys Handledning här.

Kommentarer inaktiverade.