Hur använder jag Sveby

Sveby-programmet är branschens tolkning av de funktionskrav på energihushållning som finns i Boverkets Byggregler, BBR. Genom en gemensam syn på dessa, till synes enkla men i avtalssammanhang mycket komplicerade, föreskrifter skapar vi överenskommelser och praxis för att klara funktionskraven och undvika tvister mellan olika aktörer i byggprocessen.

Sveby har skapat ett antal olika dokument för att underlätta och samordna energiaspekter i byggprocessen. En handledning har också tagits fram för att guida användare genom Svebys hjälpmedel, hur och var de i första hand är tänkta att användas. Att använda Sveby blir en form av kvalitetssäkring, både inom företaget och mot kunder. Ju mer Sveby förankras och används, desto mer vedertagna blir Svebys standardiserade värden och metoder och står därmed för trygghet och välförankrade rutiner i energirelaterade projekt.

Du kan klicka dig fram i processbilden för att hitta information om vilken roll Svebys olika hjälpmedel spelar i processen med att projektera för, genomföra och följa upp en byggnads energianvändning.

Kommentarer inaktiverade.