Äldre versioner

Svebys material harmoniserades och gavs ut i en enad version 1.0 den 10 oktober 2012. Här finner du de äldre rapporterna samt en sammanställning över gällande dokument och revideringshistorik. Gällande dokument laddas ner direkt från högerspalten.

Förteckning över gällande versioner och revideringshistorik:

Gällande versioner och revideringshistorik fr 2023
Gällande versioner och revideringshistorik fr 2020
Gällande versioner och revideringshistorik fr 2013

Äldre rapporter, excelblad m.m :

Klimatdata DVUT SvebySMHI 1981-2010
Rapport klimatdata DVUT SvebySMHI 1981-2010
Klimatdatafiler SvebySMHI 1981-2010
Rapport klimatdatafiler för Sveriges kommuner
Rapport klimatfiler LÅGAN
Verifieringsmall – excelverktyg 2012
Checklista beställare version 2.0, 2021-02-05
Handledning Mätföreskrifter_version_1.0, 2012-10-01
Mätföreskrifter_version_1.0, 2012-10-01
Energiprestandaanalys_version_1.0, 2012-10-01
Brukarindata kontor version 1.0
Byggnaders Energianvändning – Ordlista, 2009-04-07
Brukarindata för energiberäkningar i bostäder, 2009-04-14
Brukarindata för energiberäkningar i kontor – vägledning, 2009-04-27
Särskilda mätföreskrifter för energikrav 2009, 2009-04-14
Verifiering av byggnaders energiprestanda genom mätning – Handledning, 2009-14-15
Energiverifikat 09 – uppföljning av energikrav under byggprocessen, 2009-12-31
Energiprestandaanalys 10 – avvikelser som kan härledas till brukare, verksamhet eller ökat kylbehov, 2010-10-28
Energianvisningar – excelverktyg, 2011-06-13

Kommentarer inaktiverade.