Frågor & Svar

Välkommen att ställa frågor om Sveby-programmet och hur det ska användas!

Vi hoppas kunna besvara frågorna personligen via mail och vissa populära frågor kommer löpande att publiceras här tillsammans med sina svar. De frågor som kräver mer omfattande svar och eventuellt även ställningstagande från styrgrupp eller arbetsgrupper kan dröja längre innan de blir besvarade, men de kommer å andra sidan att tas på stort allvar. Det är genom respons från användare som Sveby-programmet kan utvecklas.

Så skicka in din fråga till kontakt@sveby.org.

Besvarade frågor av generell karaktär kan du läsa här.

 

Kommentarer inaktiverade.