Klimatdatafiler SMHI 1991-2020

Nya klimatdatafiler för energiberäkningar för normalt klimat

SMHI har infört en ny normalårsperiod, 1991-2020, vilket ersätter den tidigare normalperioden 1981-2010. SMHI har publicerat nya ”normalvärden” för graddagar och EnergiIndex som en följd av detta. Klimatdata för timvisa energiberäkningar behöver också anpassas till den nya perioden. Sveby har initierat framtagande av nya klimatdatafiler vilka levererats av SMHI och bekostats av Boverket.

SMHIs metodik för framtagandet liknar den som användes för tio år sedan när de förra typårsfilerna togs fram. En beskrivande SMHI-rapport finns, fråga på kontakt@sveby.org. De nya typårsfilerna har samma format som tidigare publicerade klimatdatafiler och finns för samma 310 orter i Sverige.

En enklare jämförelse mellan de nya och gamla typårsfilerna har genomförts för ett flerbostadshus och en kontorsbyggnad för några utspridda orter i landet. Energiprestandan, EPpet, enligt BBR förbättrades mellan 0,1-2,2 kWh/m2Atemp för kontoret och mellan 0,5 och 1,3 kWh/m2Atemp för flerbostadshuset.

Ladda ner filerna gratis från högerspalten. De kommer även att finnas lätt tillgängliga i de vanligaste energiberäkningsprogrammen.

Publicerat i Okategoriserad |

Energihjälpen med ny Verifieringsmall finns nu i betaversion

Energihjälpen togs fram av SKR för att underlätta för byggnadsinspektörer och byggherrar att dokumentera relevant energiinformation för bygglov och verifiering. Den har nu omarbetats till excelformat och kombinerats med en ny verifieringsmall för primärenergital från Sveby, anpassad för BBR-versionerna 25–29, BEN 2–3, Energiavtal 21 och även Upphandlingsmyndighetens frivilliga krav.

Mallen kan också användas både för månadsvis och årsvis uppföljning med mätning, normalisering och jämförelse med beräkning och krav.

En betaversion finns för gratis nedladdning här. Rutor som innehåller felmeddelande division med noll försvinner allteftersom de vita rutorna fylls i.
Sveby tar tacksamt emot synpunkter på kontakt@sveby.org .

Publicerat i Okategoriserad |

Klimatdatafiler för 2021

Sveby/SMHI klimatdatafiler för 2021 för alla 310 orterna finns nu för gratis nerladdning här eller från högerspalten. Filerna innehåller 8 olika klimatparametrar för årets alla timmar anpassade för energiberäkningsprogram. Vi hoppas filerna ska komma till användning, speciellt vid verifiering av energianvändning.

Publicerat i Okategoriserad |

Verifieringsmall med Energihjälpen för primärenergital på gång

Energihjälpen togs fram av SKR och Sveby som en word-blankett för att underlätta för byggnadsinspektörer och byggherrar att dokumentera relevant energiinformation för bygglov och verifiering. Den har nu bytt format till excel och kombinerats med en ny verifieringsmall för primärenergital, anpassad för BBR-versionerna 25–29, BEN 2–3, Energiavtal 21 och även Upphandlingsmyndighetens frivilliga krav. Mallen, som kan användas både för månadsvis och årsvis uppföljning med mätning, normalisering och jämförelse med beräkning och krav, håller för närvarande på att tas fram. En tidig betaversion finns för gratis nedladdning här för den som vill testa och lämna synpunkter till oss. Projektet ska färdigställas före årsskiftet.

Publicerat i Okategoriserad |