Energiavtal 12 har blivit Energiavtal 21

Byggandets Kontraktskommitté (BKK) och Sveby har nu uppdaterat Energiavtal 12. I samband med detta har avtalet bytt namn till Energiavtal 21. Uppdateringen avser nya termer och definitioner i Boverkets regler, hänvisningar till Svebys uppdaterade och nya dokument samt enstaka förtydliganden. Inga avgörande ändringar således. Energiavtal 21 ansluter som tidigare till ABT 06, och kan laddas ner här eller från högerspalten, samt även från BKKs webbplats, foreningenbkk.se.

I och med namnändringen har även Checklistan för beställare uppdaterats, se högerspalten.

Publicerat i Okategoriserad |

Checklista beställare v2

Nu finns en uppdaterad version av Checklista för beställare, för de som ställer krav på byggnadens energiprestanda. Den innehåller basinformation om vad som ska tänkas på vid kravställande, utvärdering av anbud, kontraktskrivande och uppföljning/verifiering. Ladda ner här eller från högerspalten.

Publicerat i Okategoriserad |

Klimatdatafiler för 2020

Nu har vi fått klimatdatafilerna för 2020 för alla 310 orterna från SMHI.

Filerna innehåller 8 olika klimatparametrar för årets alla timmar anpassade för energiberäkningsprogram. Vi hoppas filerna ska komma till användning, speciellt vid verifiering av energianvändning. De nya filerna finns att ladda ner från högerspalten.

Publicerat i Okategoriserad |

Sveby Verifieringsanvisningar – nu i betaversion

Efter remissomgång presenteras nu Svebys Verifieringsanvisningar i en betaversion, hämta här. Verifieringsanvisningarna visar hur mätvärden från energianvändning ska hanteras för att bestämma en byggnads primärenergital.

Betaversionerna av Mät- och Verifieringsanvisningarna gäller tills innehållet i kommande BBR-version blir känt. Vi är mycket tacksamma om ni använder anvisningarna och lämnar synpunkter och förbättringsförslag. Skicka till kontakt@sveby.org.

Publicerat i Okategoriserad |