Klimatdatafiler för 2020

Nu har vi fått klimatdatafilerna för 2020 för alla 310 orterna från SMHI.

Filerna innehåller 8 olika klimatparametrar för årets alla timmar anpassade för energiberäkningsprogram. Vi hoppas filerna ska komma till användning, speciellt vid verifiering av energianvändning. De nya filerna finns att ladda ner från högerspalten.

Publicerat i Okategoriserad |

Sveby Verifieringsanvisningar – nu i betaversion

Efter remissomgång presenteras nu Svebys Verifieringsanvisningar i en betaversion, hämta här. Verifieringsanvisningarna visar hur mätvärden från energianvändning ska hanteras för att bestämma en byggnads primärenergital.

Betaversionerna av Mät- och Verifieringsanvisningarna gäller tills innehållet i kommande BBR-version blir känt. Vi är mycket tacksamma om ni använder anvisningarna och lämnar synpunkter och förbättringsförslag. Skicka till kontakt@sveby.org.

Publicerat i Okategoriserad |

Rapport från SBUF-projekt om säkerställande av energimätningar i nya flerbostadshus

Sveby och Stockholms Byggmästareförening har med stöd av SBUF genomfört en förstudie med syfte att förbättra energimätningar i nya flerbostadshus. Rapporten ”Säkerställande av energimätningar i nya flerbostadshus” pekar på en rad förbättringsmöjligheter avseende energimätningar och finns för fri nedladdning här, samt även på SBUF:s webbsida.

Publicerat i Okategoriserad |

Nu publiceras Sveby Mät- och verifieringsanvisningar 2.0

Efter att ha legat ute som betaversioner ett tag, publiceras nu Sveby Mätanvisningar 2.0 och Sveby Verifieringsanvisningar 2.0. Inkomna synpunkter har arbetats in i de nya versionerna i den mån det varit möjligt. De äldre rapporterna kommer fortsatt att finnas tillgängliga under fliken Rapporter – Äldre versioner.

Tack alla ni som bidragit!

De nya anvisningarna finns som vanligt att gratis ladda ner från högerspalten.

Publicerat i Okategoriserad |