Kategoriarkiv: Okategoriserad

Remiss: Anvisning för beräkning av BBRs luftflödestillägg

I Boverkets byggregler medges ett tillägg till energiprestandakravet vid större ventilationsbehov. Ända sedan tillägget infördes år 2006 har beräkningsmetoden diskuterats och olika praxis förekommer i branschen. Sveby har nu tagit fram en anvisning för beräkning av luftflödestilläggets storlek, som nu … Läs mer

Publicerat i Okategoriserad |

Svebys brukarindata för bostäder– vi kan fortfarande ta emot era bidrag!

Uppmätta brukarindata börjar strömma in, men vi vill gärna ha fler bidrag, speciellt från norra Sverige! Månadsdata på tappvarmvatten, hushållsenergi, återvinningsenergi (t.ex. bidrag från avloppsvärmeväxlare, solfångare, solceller m.m. är poster som är intressanta för oss. För Er som har data … Läs mer

Publicerat i Okategoriserad |

Klimatdatafiler för 2023

Nu har vi fått Sveby/SMHI:s klimatdatafiler för kalenderåret 2023. Filerna innehåller timvärden för åtta olika klimatparametrar för 310 orter i Sverige och är tänkta för användning i samband med verifierande energiberäkningar m.m. Bara att ladda ner gratis från högerspalten.

Publicerat i Okategoriserad |

Ny anpassad version av Energihjälpen för renovering i betaversion

Excelverktyget Energihjälpen för nyproduktion har nu kompletterats med en ny mall anpassad för renoveringsprojekt med energisparåtgärder. Det unika med energihjälpen är att resultat och underlag för energiberäkningar och verifiering av uppmätta värden samlas i ett och samma verktyg som täcker … Läs mer

Publicerat i Okategoriserad |