Kategoriarkiv: Okategoriserad

Verktyg för beräkning av primärenergital

Detta verktyg har tagits fram inom samarbetsnätverket Lågan för att beräkna primärenergital utifrån uppmätta värden enligt Boverkets byggregler, BBR 25 eller BBR 29. Den 1 juli 2021 infördes krav på individuell mätning och debitering (IMD) för värme i befintliga flerbostadshus. Kravet gäller … Läs mer

Publicerat i Okategoriserad |

Uppdaterad verifieringsmall för BBR22-24

Nu släpps en beta-version av Svebys uppdaterade verifieringsmall. Den är anpassad till BEN och BBR 22-24, och är gjord för månadsvis alternativt årsvis uppföljning. Den innehåller även normalisering enligt BEN för avvikelser i innetemperatur och hushålls-/verksamhetsenergi. Vi hoppas ni vill … Läs mer

Publicerat i Okategoriserad |

Energiavtal 12 har blivit Energiavtal 21

Byggandets Kontraktskommitté (BKK) och Sveby har nu uppdaterat Energiavtal 12. I samband med detta har avtalet bytt namn till Energiavtal 21. Uppdateringen avser nya termer och definitioner i Boverkets regler, hänvisningar till Svebys uppdaterade och nya dokument samt enstaka förtydliganden. … Läs mer

Publicerat i Okategoriserad |

Checklista beställare v2

Nu finns en uppdaterad version av Checklista för beställare, för de som ställer krav på byggnadens energiprestanda. Den innehåller basinformation om vad som ska tänkas på vid kravställande, utvärdering av anbud, kontraktskrivande och uppföljning/verifiering. Ladda ner här eller från högerspalten.

Publicerat i Okategoriserad |