Kategoriarkiv: Okategoriserad

Uppdaterad verifieringsmall för BBR22-24

Nu släpps en beta-version av Svebys uppdaterade verifieringsmall. Den är anpassad till BEN och BBR 22-24, och är gjord för månadsvis alternativt årsvis uppföljning. Den innehåller även normalisering enligt BEN för avvikelser i innetemperatur och hushålls-/verksamhetsenergi. Vi hoppas ni vill … Läs mer

Publicerat i Okategoriserad |

Energiavtal 12 har blivit Energiavtal 21

Byggandets Kontraktskommitté (BKK) och Sveby har nu uppdaterat Energiavtal 12. I samband med detta har avtalet bytt namn till Energiavtal 21. Uppdateringen avser nya termer och definitioner i Boverkets regler, hänvisningar till Svebys uppdaterade och nya dokument samt enstaka förtydliganden. … Läs mer

Publicerat i Okategoriserad |

Checklista beställare v2

Nu finns en uppdaterad version av Checklista för beställare, för de som ställer krav på byggnadens energiprestanda. Den innehåller basinformation om vad som ska tänkas på vid kravställande, utvärdering av anbud, kontraktskrivande och uppföljning/verifiering. Ladda ner här eller från högerspalten.

Publicerat i Okategoriserad |

Klimatdatafiler för 2020

Nu har vi fått klimatdatafilerna för 2020 för alla 310 orterna från SMHI. Filerna innehåller 8 olika klimatparametrar för årets alla timmar anpassade för energiberäkningsprogram. Vi hoppas filerna ska komma till användning, speciellt vid verifiering av energianvändning. De nya filerna … Läs mer

Publicerat i Okategoriserad |