Klimatdatafiler för 2019

Nu har vi fått klimatdatafilerna för 2019 för alla 310 orterna från SMHI.

Filerna innehåller 8 olika klimatparametrar för årets alla timmar anpassade för energiberäkningsprogram. Vi hoppas filerna ska komma till användning, speciellt vid verifiering av energianvändning. De nya filerna finns att ladda ner från högerspalten.

Publicerat i Okategoriserad |

Ny rapport om användningen av Energiavtal 12

Vi har nu sammanställt resultatet från våra efterfrågningar från användningen av Sveby/BKKs Energiavtal 12 i en rapport, ”Utvärdering av användningen av Energiavtal 12”, som kan laddas ner här eller från högerspalten under ”Krav”. Vi vill gärna ha fler erfarenheter från användningen av avtalsmallen, så skicka gärna ett mail till kontakt@sveby.org om ni vill bidra med resultat från något projekt.

Publicerat i Okategoriserad |

Remiss på Svebys Verifieringsanvisningar

Vi är mycket tacksamma för era synpunkter på rapporten, vilken kan hämtas här.

Verifieringsanvisningarna visar hur mätvärden från energianvändning ska hanteras för att verifiera byggnadens primärenergital. Verifieringsanvisningarna kompletterar Mätanvisningarna, som finns ute i en preliminärversion sedan i våras. Vi avser komplettera med en exempelsamling också, både för mätning och verifiering. Ge gärna förslag på exempel ni skulle vilja ha belysta.

Remissvaren ska vara inne senast den 7/10 2019. Skicka svaren till kontakt@sveby.org.

Publicerat i Okategoriserad |

Nya Mätanvisningar i betaversion

Nu släpper vi en betaversion av Mätanvisningarna på en prov- och remissperiod i avvaktan på bättre mätunderlag på vissa delposter, speciellt för elanvändning. Det är inte helt enkelt att komma överens om vilken ambitionsnivå på mätningarna som är tillräcklig.

Arbete med en Exempelsamling och Verifieringsanvisningar, som komplement till Mätanvisningarna, är påbörjat.

Mätanvisningarna kan ni ladda ner här.

Publicerat i Okategoriserad |