Energihjälpen – verktyg för stöd och kvalitetssäkring av byggnaders energiprestanda enligt BBR25-29

Energihjälpen är ett Excelbaserat verktyg för nya byggnader anpassat till BBR-versioner 25-29. I Energihjälpen sammanställs underlag och resultat för krav, beräkning, uppföljning och verifiering. De som utför energiberäkning, projektering och mätning kan fylla i och uppdatera respektive del i Energihjälpen. Genom Energihjälpen kan projektets energisamordnare och den kontrollansvarige på så vis följa hela byggprocessen. Även kommunernas granskning i bygglovsprocessen underlättas. Energihjälpen ger ett stöd för byggherrens egenkontroll och kan ingå i kontrollplanen och bifogas vid redovisning inför startbesked, uppdateras under byggprocessen inför genomgång inför slutbesked.

Uppmätta värden kan matas in i Energihjälpen och verktyget ger på det viset även en verifiering av byggnadens energiprestanda (Sveby Verifieringsmall).

Energihjälpen är ett samarbete mellan Sveby, Sveriges kommuner och Regioner (SKR), Lågan, Energimyndigheten och Upphandlingsmyndigheten. Energihjälpen laddas ner gratis här eller från högerspalten.

Det här inlägget postades i Okategoriserad. Bokmärk permalänken.

Kommentarer inaktiverade.