Författararkiv: Sveby

Nu publiceras Sveby Mät- och verifieringsanvisningar 2.0

Efter att ha legat ute som betaversioner ett tag, publiceras nu Sveby Mätanvisningar 2.0 och Sveby Verifieringsanvisningar 2.0. Inkomna synpunkter har arbetats in i de nya versionerna i den mån det varit möjligt. De äldre rapporterna kommer fortsatt att finnas … Läs mer

Publicerat i Okategoriserad |

Klimatdatafiler för 2019

Nu har vi fått klimatdatafilerna för 2019 för alla 310 orterna från SMHI. Filerna innehåller 8 olika klimatparametrar för årets alla timmar anpassade för energiberäkningsprogram. Vi hoppas filerna ska komma till användning, speciellt vid verifiering av energianvändning. De nya filerna … Läs mer

Publicerat i Okategoriserad |

Ny rapport om användningen av Energiavtal 12

Vi har nu sammanställt resultatet från våra efterfrågningar från användningen av Sveby/BKKs Energiavtal 12 i en rapport, ”Utvärdering av användningen av Energiavtal 12”, som kan laddas ner här eller från högerspalten under ”Krav”. Vi vill gärna ha fler erfarenheter från … Läs mer

Publicerat i Okategoriserad |

Remiss på Svebys Verifieringsanvisningar

Vi är mycket tacksamma för era synpunkter på rapporten, vilken kan hämtas här. Verifieringsanvisningarna visar hur mätvärden från energianvändning ska hanteras för att verifiera byggnadens primärenergital. Verifieringsanvisningarna kompletterar Mätanvisningarna, som finns ute i en preliminärversion sedan i våras. Vi avser … Läs mer

Publicerat i Okategoriserad |