Författararkiv: Sveby

Uppdaterade DVUT-värden för nya normalperioden

SMHI har på uppdrag av Boverket tagit fram nya dimensionerande utetemperaturer för 310 orter i Sverige samt för tidskonstanter mellan 1 till 30 dygn,  vilka baseras på den nya normalårsperioden 1991-2020, samma period som SMHI/Boverkets typår för energiberäkningar. Klimatdata i … Läs mer

Publicerat i Okategoriserad |

Energihjälpen – verktyg för stöd och kvalitetssäkring av byggnaders energiprestanda enligt BBR25-29

Energihjälpen är ett Excelbaserat verktyg för nya byggnader anpassat till BBR-versioner 25-29. I Energihjälpen sammanställs underlag och resultat för krav, beräkning, uppföljning och verifiering. De som utför energiberäkning, projektering och mätning kan fylla i och uppdatera respektive del i Energihjälpen. … Läs mer

Publicerat i Okategoriserad |

Uppdaterad Verifieringsmall – verktyg för verifiering för BBR-version tom 24

Svebys Verifieringsmall för specifik energianvändning (enligt BBR-definition) har uppdaterats och finns nu för gratis nerladdning här eller från högerspalten, se Verifieringsmall BBR22-24. Den har tidigare funnits som en beta-version. Veriferingsmallen hanterar specifik energianvändning (utan viktningsfaktorer), och har en inbyggd automatisk … Läs mer

Publicerat i Okategoriserad |

Sveby/SMHI klimatdatafiler för 2022

Nu finns Sveby/SMHI:s klimatdatafiler för kalenderåret 2022 tillgängliga på Svebys webbplats för gratis nerladdning här eller från högerspalten. Filerna innehåller timvärden för åtta olika klimatparametrar för 310 orter i Sverige och är tänkta för användning i samband med verifierande energiberäkningar m.m. Bara … Läs mer

Publicerat i Okategoriserad |