Författararkiv: Sveby

Klimatdatafiler för 2020

Nu har vi fått klimatdatafilerna för 2020 för alla 310 orterna från SMHI. Filerna innehåller 8 olika klimatparametrar för årets alla timmar anpassade för energiberäkningsprogram. Vi hoppas filerna ska komma till användning, speciellt vid verifiering av energianvändning. De nya filerna … Läs mer

Publicerat i Okategoriserad |

Sveby Verifieringsanvisningar – nu i betaversion

Efter remissomgång presenteras nu Svebys Verifieringsanvisningar i en betaversion, hämta här. Verifieringsanvisningarna visar hur mätvärden från energianvändning ska hanteras för att bestämma en byggnads primärenergital. Betaversionerna av Mät- och Verifieringsanvisningarna gäller tills innehållet i kommande BBR-version blir känt. Vi är … Läs mer

Publicerat i Okategoriserad |

Rapport från SBUF-projekt om säkerställande av energimätningar i nya flerbostadshus

Sveby och Stockholms Byggmästareförening har med stöd av SBUF genomfört en förstudie med syfte att förbättra energimätningar i nya flerbostadshus. Rapporten ”Säkerställande av energimätningar i nya flerbostadshus” pekar på en rad förbättringsmöjligheter avseende energimätningar och finns för fri nedladdning här, … Läs mer

Publicerat i Okategoriserad |

Nu publiceras Sveby Mät- och verifieringsanvisningar 2.0

Efter att ha legat ute som betaversioner ett tag, publiceras nu Sveby Mätanvisningar 2.0 och Sveby Verifieringsanvisningar 2.0. Inkomna synpunkter har arbetats in i de nya versionerna i den mån det varit möjligt. De äldre rapporterna kommer fortsatt att finnas … Läs mer

Publicerat i Okategoriserad |