Författararkiv: Sveby

Ny anpassad version av Energihjälpen för renovering i betaversion

Excelverktyget Energihjälpen för nyproduktion har nu kompletterats med en ny mall anpassad för renoveringsprojekt med energisparåtgärder. Det unika med energihjälpen är att resultat och underlag för energiberäkningar och verifiering av uppmätta värden samlas i ett och samma verktyg som täcker … Läs mer

Publicerat i Okategoriserad |

Uppdaterade DVUT-värden för nya normalperioden

SMHI har på uppdrag av Boverket tagit fram nya dimensionerande utetemperaturer för 310 orter i Sverige samt för tidskonstanter mellan 1 till 30 dygn,  vilka baseras på den nya normalårsperioden 1991-2020, samma period som SMHI/Boverkets typår för energiberäkningar. Klimatdata i … Läs mer

Publicerat i Okategoriserad |

Energihjälpen – verktyg för stöd och kvalitetssäkring av byggnaders energiprestanda enligt BBR25-29

Energihjälpen är ett Excelbaserat verktyg för nya byggnader anpassat till BBR-versioner 25-29. I Energihjälpen sammanställs underlag och resultat för krav, beräkning, uppföljning och verifiering. De som utför energiberäkning, projektering och mätning kan fylla i och uppdatera respektive del i Energihjälpen. … Läs mer

Publicerat i Okategoriserad |

Uppdaterad Verifieringsmall – verktyg för verifiering för BBR-version tom 24

Svebys Verifieringsmall för specifik energianvändning (enligt BBR-definition) har uppdaterats och finns nu för gratis nerladdning här eller från högerspalten, se Verifieringsmall BBR22-24. Den har tidigare funnits som en beta-version. Veriferingsmallen hanterar specifik energianvändning (utan viktningsfaktorer), och har en inbyggd automatisk … Läs mer

Publicerat i Okategoriserad |