Nytt Sveby- PM: Anvisning för beräkning av BBRs luftflödestillägg

Sveby har nu efter remissomgång tagit fram ett PM för beräkning av luftflödestilläggets storlek, som nu kan hämtas utan kostnad, här eller från högerspalten. Vi hoppas nu att PM:et ska användas för att likrikta beräkningarna av luftflödestillägget.

Publicerat i Okategoriserad |

Remiss: Anvisning för beräkning av BBRs luftflödestillägg

I Boverkets byggregler medges ett tillägg till energiprestandakravet vid större ventilationsbehov. Ända sedan tillägget infördes år 2006 har beräkningsmetoden diskuterats och olika praxis förekommer i branschen. Sveby har nu tagit fram en anvisning för beräkning av luftflödestilläggets storlek, som nu går ut på remiss via Byggherrarnas Energibrev. Remissen kan hämtas här och ska mailas till kontakt@sveby.org senast den 22 mars. Passa på att tycka till om detta så att vi får en entydig anvisning som hela branschen kan använda!

Publicerat i Okategoriserad |

Svebys brukarindata för bostäder– vi kan fortfarande ta emot era bidrag!

Uppmätta brukarindata börjar strömma in, men vi vill gärna ha fler bidrag, speciellt från norra Sverige! Månadsdata på tappvarmvatten, hushållsenergi, återvinningsenergi (t.ex. bidrag från avloppsvärmeväxlare, solfångare, solceller m.m. är poster som är intressanta för oss.

För Er som har data att bidra med, ladda ner och fyll i den enkla excelmallen här och maila den till kontakt@sveby.org , helst under februari.

Tack på förhand!

Publicerat i Okategoriserad |

Klimatdatafiler för 2023

Nu har vi fått Sveby/SMHI:s klimatdatafiler för kalenderåret 2023. Filerna innehåller timvärden för åtta olika klimatparametrar för 310 orter i Sverige och är tänkta för användning i samband med verifierande energiberäkningar m.m. Bara att ladda ner gratis från högerspalten.

Publicerat i Okategoriserad |