Senaste nytt 2020

Nu publiceras Sveby Mät- och verifieringsanvisningar 2.0

Efter att ha legat ute som betaversioner ett tag, publiceras nu Sveby Mätanvisningar 2.0 och Sveby Verifieringsanvisningar 2.0. Inkomna synpunkter har arbetats in i de nya versionerna i den mån det varit möjligt. De äldre rapporterna kommer fortsatt att finnas tillgängliga under fliken Rapporter – Äldre versioner.

Tack alla ni som bidragit!

De nya anvisningarna finns som vanligt att gratis ladda ner från högerspalten.

Nytt Sveby-PM om hushållsel m.m. vid beräkning, mätning och verifiering
PM-et innehåller förtydligande anvisningar för hushållsel i flerbostadshus, vilka kommer att inarbetas i kommande version av brukarindata för bostäder. Det innehåller även tydligare anvisningar för komfortgolvvärme med el i badrum. Ladda ner gratis här eller från högerspalten.

Klimatdatafiler för 2019
Nu har vi fått klimatdatafilerna för 2019 för alla 310 orterna från SMHI.

Filerna innehåller 8 olika klimatparametrar för årets alla timmar anpassade för energiberäkningsprogram. Vi hoppas filerna ska komma till användning, speciellt vid verifiering av energianvändning. De nya filerna finns att ladda ner från högerspalten.

Sveby Verifieringsanvisningar – nu i betaversion

Efter remissomgång presenteras nu Svebys Verifieringsanvisningar i en betaversion, hämta här. Verifieringsanvisningarna visar hur mätvärden från energianvändning ska hanteras för att bestämma en byggnads primärenergital.

Betaversionerna av Mät- och Verifieringsanvisningarna gäller tills innehållet i kommande BBR-version blir känt. Vi är mycket tacksamma om ni använder anvisningarna och lämnar synpunkter och förbättringsförslag. Skicka till kontakt@sveby.org.

Rapport från SBUF-projekt om säkerställande av energimätningar i nya flerbostadshus

Sveby och Stockholms Byggmästareförening har med stöd av SBUF genomfört en förstudie med syfte att förbättra energimätningar i nya flerbostadshus. Rapporten ”Säkerställande av energimätningar i nya flerbostadshus” pekar på en rad förbättringsmöjligheter avseende energimätningar och finns för fri nedladdning här, samt även på SBUF:s webbsida.

Remiss på Svebys Verifieringsanvisningar

Vi är mycket tacksamma för era synpunkter på rapporten, vilken kan hämtas här.

Verifieringsanvisningarna visar hur mätvärden från energianvändning ska hanteras för att verifiera byggnadens primärenergital. Verifieringsanvisningarna kompletterar Mätanvisningarna, som finns ute i en preliminärversion sedan i våras. Vi avser komplettera med en exempelsamling också, både för mätning och verifiering. Ge gärna förslag på exempel ni skulle vilja ha belysta.

Remissvaren ska vara inne senast den 7/10 2019. Skicka svaren till kontakt@sveby.org.

Ny rapport om användningen av Energiavtal 12

Vi har nu sammanställt resultatet från våra efterfrågningar från användningen av Sveby/BKKs Energiavtal 12 i en rapport, ”Utvärdering av användningen av Energiavtal 12”, som kan laddas ner här eller från högerspalten under ”Krav”. Vi vill gärna ha fler erfarenheter från användningen av avtalsmallen, så skicka gärna ett mail till kontakt@sveby.org om ni vill bidra med resultat från något projekt.

Nya Mätanvisningar i betaversion
Nu släpper vi en betaversion av Mätanvisningarna på en prov- och remissperiod i avvaktan på bättre mätunderlag på vissa delposter, speciellt för elanvändning. Det är inte helt enkelt att komma överens om vilken ambitionsnivå på mätningarna som är tillräcklig.

Arbete med en Exempelsamling och Verifieringsanvisningar, som komplement till Mätanvisningarna, är påbörjat.

Mätanvisningarna kan ni ladda ner här.

Klimatdatafiler för 2018
Nu har vi fått klimatdatafilerna för 2018 för alla 310 orterna från SMHI.

Filerna innehåller 8 olika klimatparametrar för årets alla timmar anpassade för energiberäkningsprogram. Vi hoppas filerna ska komma till användning, speciellt vid verifiering av energianvändning. De nya filerna finns att ladda ner från högerspalten.

Nu är remissen för Svebys Mätföreskrifter 2.0 ute
Efter olika turer med osäkra myndighetskrav kommer nu remissen av Svebys Mätföreskrifter 2.0. Den innehåller vilka mätinstallationer som behövs för att kunna bestämma en byggnads primärenergital samt kunna normalisera detta. En verifieringsskrift planeras senare, som visar hur mätvärden ska behandlas att normalisera och att räkna ut och primärenergitalet m.m. Vi vill ha era remissvar till den 15 oktober. Remissen hittar du här.

Uppdaterade klimatdatafiler för kalenderår
SMHI har upptäckt en bugg i framtagandet av strålningsdata för Svebys klimatdatafiler för 2016 och 2017. År 2015 påverkas inte av detta. Inte heller de framtagna klimatdatafilerna för typår. En utförligare beskrivning av problematiken från SMHI finns här.

De nya filerna finns att ladda ner från högerspalten i version 2.0. De gamla filerna tas bort från webplatsen, men kan fås på begäran från kontakt@sveby.org.

Svebys arbete kommande 2-årsperiod
Planering av Svebys kommande arbete pågår och ansökan om medel har skickats in. Den som vill bidra till Svebys arbete på något sätt är välkommen att höra av sig till kontakt@sveby.org.

En kortfattad rapport om Svebys verksamhet under de två senaste åren finns tillgänglig från högerspalten under övriga rapporter.

Energihjälpen
Sveby har tillsammans med SKL tagit fram ett förslag till hjälp för att granska hur energikraven i BBR är tänkt att uppfyllas vid bygglov och slutbevis. Den tänkta blanketten/inmatningssidan täcker in energiberäkningar och mät- och verifieringsplaner. Den ska kunna användas av kommuner och vid byggherrens egenkontroll samt som förberedelse inför energideklarationen.

Förslaget bearbetas nu vidare i ett Lågan-projekt med många avnämare inblandade. Ett utkast i word-format hittar du här.

Ny förstudie-rapport: Energikartan
Sveby har tillsammans med ByggaE, Belok och BeBo gjort en kartläggning hur dessa metoder täcker in viktiga energirelaterade frågeställningar i byggprocessen samt vilka överlapp som finns. Rapporten, som  beskriver resultaten samt visar förslag på framtida arbete, kan laddas ner här eller från högerspalten.


Fler äldre nyheter hittas under Nyhetsarkiv

 

 

Kommentarer inaktiverade.