Senaste nytt 2019

Nya Mätanvisningar i betaversion
Nu släpper vi en betaversion av Mätanvisningarna på en prov- och remissperiod i avvaktan på bättre mätunderlag på vissa delposter, speciellt för elanvändning. Det är inte helt enkelt att komma överens om vilken ambitionsnivå på mätningarna som är tillräcklig.

Arbete med en Exempelsamling och Verifieringsanvisningar, som komplement till Mätanvisningarna, är påbörjat.

Mätanvisningarna kan ni ladda ner här.

Klimatdatafiler för 2018
Nu har vi fått klimatdatafilerna för 2018 för alla 310 orterna från SMHI.

Filerna innehåller 8 olika klimatparametrar för årets alla timmar anpassade för energiberäkningsprogram. Vi hoppas filerna ska komma till användning, speciellt vid verifiering av energianvändning. De nya filerna finns att ladda ner från högerspalten.

Nu är remissen för Svebys Mätföreskrifter 2.0 ute
Efter olika turer med osäkra myndighetskrav kommer nu remissen av Svebys Mätföreskrifter 2.0. Den innehåller vilka mätinstallationer som behövs för att kunna bestämma en byggnads primärenergital samt kunna normalisera detta. En verifieringsskrift planeras senare, som visar hur mätvärden ska behandlas att normalisera och att räkna ut och primärenergitalet m.m. Vi vill ha era remissvar till den 15 oktober. Remissen hittar du här.

Uppdaterade klimatdatafiler för kalenderår
SMHI har upptäckt en bugg i framtagandet av strålningsdata för Svebys klimatdatafiler för 2016 och 2017. År 2015 påverkas inte av detta. Inte heller de framtagna klimatdatafilerna för typår. En utförligare beskrivning av problematiken från SMHI finns här.

De nya filerna finns att ladda ner från högerspalten i version 2.0. De gamla filerna tas bort från webplatsen, men kan fås på begäran från kontakt@sveby.org.

Svebys arbete kommande 2-årsperiod
Planering av Svebys kommande arbete pågår och ansökan om medel har skickats in. Den som vill bidra till Svebys arbete på något sätt är välkommen att höra av sig till kontakt@sveby.org.

En kortfattad rapport om Svebys verksamhet under de två senaste åren finns tillgänglig från högerspalten under övriga rapporter.

Energihjälpen
Sveby har tillsammans med SKL tagit fram ett förslag till hjälp för att granska hur energikraven i BBR är tänkt att uppfyllas vid bygglov och slutbevis. Den tänkta blanketten/inmatningssidan täcker in energiberäkningar och mät- och verifieringsplaner. Den ska kunna användas av kommuner och vid byggherrens egenkontroll samt som förberedelse inför energideklarationen.

Förslaget bearbetas nu vidare i ett Lågan-projekt med många avnämare inblandade. Ett utkast i word-format hittar du här.

Ny förstudie-rapport: Energikartan
Sveby har tillsammans med ByggaE, Belok och BeBo gjort en kartläggning hur dessa metoder täcker in viktiga energirelaterade frågeställningar i byggprocessen samt vilka överlapp som finns. Rapporten, som  beskriver resultaten samt visar förslag på framtida arbete, kan laddas ner här eller från högerspalten.


Fler äldre nyheter hittas under Nyhetsarkiv

 

 

Kommentarer inaktiverade.