Författararkiv: styrman2017

Nytt PM om tempererad area och omslutningsarea, Atemp och Aom

Areabegreppen Atemp och Aom definieras i Boverkets föreskrifter, och har tidigare delvis även förtydligats i Svebys anvisningar om Brukarindata. De används i samband med normalisering av energianvändning och luftläckning samt vid beräkning av U-medelvärde och köldbryggor. Det har visat sig … Läs mer

Publicerat i Uncategorized |

Nya klimatdatafiler för 2016

Nu finns klimatdata för året 2016 att ladda ner på hemsidan. Klimatdatafilerna har tagits fram i samarbete med SMHI. Sveby har även handlat upp klimatdatafiler för 2017 och 2018 vilka kommer att levereras under januari efterkommande år.

Publicerat i Uncategorized |

Nya DVUT-värden för Sveriges kommuner

SMHI har på uppdrag av Boverket (med Sveby som katalysator) tagit fram nya dimensionerande utetemperaturer för olika tidskonstanter. Temperaturerna baseras på den nya normalårsperioden 1981-2010, samma som Sveby/SMHIs typår för energiberäkningar. En beskrivande rapport och klimatdatafil i finns nu för … Läs mer

Publicerat i Uncategorized |

Blankett för överenskomna brukarindata

Boverkets föreskrift BEN anger för verifiering i lokaler att brukarindata för avsedd verksamhet ska användas (förutom tappvarmvatten). Sveby har för det ändamålet tagit fram en blankett för att förtydliga och dokumentera vilka brukarindata som använts vid energiberäkningen och som sedan … Läs mer

Publicerat i Uncategorized |